Home » Apa Ada Dengan Liberalisme? by Faisal Mustaffa
Apa Ada Dengan Liberalisme? Faisal Mustaffa

Apa Ada Dengan Liberalisme?

Faisal Mustaffa

Published 2011
ISBN :
Paperback
46 pages
Enter the sum

 About the Book 

Apa Ada dengan Liberalisme sebuah buku ringkas pemahaman prinsip liberalisme melalui teori-teori klasik yang terkenal. Antaranya Ralf Dahrendorf, Karl Popper, Friedrich A. Von Hayek dan Hernando De Sato. Dahrendorf menjelaskan kapitalisme yang mempunyai ciri-ciri berstrukturkan kepelbagaian kelas dan sistem pertalian kuasa yang mudah berubah. Karl Popper pula memandangkan pengetahuan manusia berada di dalam peringkat pertumbuhan yang berasal daripada evolusi sejarah manusia dan beliau beranggapan bahawa metafizikal dan indeterminisme sejarah bergerak seiringan. Friedrich A. von Hayek pula terkenal dengan falsafahnya berkaitan dengan liberalisme klasik dan kapitalisme pasaran bebas yang berlawanan dengan pendapat sosialis dan koletivis. Beliau menyokong prinsip kemasyarakatan yang berlandaskan kepada pasaran yang ana apparatus kerajaan menguasai kebanyakan perkara dalam menguatkuasakan peruntukan undang-undang. Hernando de Soto membincangkan konsep harta yang berpendapat kewujudan peruntukan massa menjanakan ekonomi yang seiringan daripada faktor legal (undang-undang) dan extralegal (di luar lingkup undang-undang).Liberalisme juga percaya kepada peluang yang sama dalam mendapat tempat di dalam masyarakat, tidak mengira warna, gender dan bangsa. Bagi mengecapi ini, setiap orang haruslah mempunyai pembahagian kekayaan yang sama kecuali apabila berhadapan dengan keadaan di mana pembahagian tersebut tidak mampu untuk memperbaiki kebajikan rakyat. Para liberalis melihat kebebasan sebagai satu matlamat. Manusia tidak boleh hidup tanpa kebebasan, masyarakat juga tidak boleh berfungsi tanpanya, hasilnya, idea mengenai kebebasan telah memainkan peranan di mana jua dan pada setiap masa. Malah, pada zaman dahulukala, tradisi hukum alam, walaupun mengutamakan masyarakat, menuntut ruang-ruang kebebasan yang harus dilindungi dari pencabulan. Liberalisme tidak pernah bertoleransi kepada prinsip yang tidak berperikemanusian. Apatah lagi ianya tidak memberi peluang adil kepada setiap manusia.