Home » Hayalden Gerçeğe Tarlabaşı Toplum Merkezi Deneyimi by Pınar Uyan Semerci
Hayalden Gerçeğe Tarlabaşı Toplum Merkezi Deneyimi Pınar Uyan Semerci

Hayalden Gerçeğe Tarlabaşı Toplum Merkezi Deneyimi

Pınar Uyan Semerci

Published 2010
ISBN :
Paperback
363 pages
Enter the sum

 About the Book 

Bu çalışma Tarlabaşı’nı, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kurulma sürecini ve faaliyetlerini tüm paydaşlar gözünden anlatmayı amaçlamaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Avrupa Komisyonunun “MoreBu çalışma Tarlabaşı’nı, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kurulma sürecini ve faaliyetlerini tüm paydaşlar gözünden anlatmayı amaçlamaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Avrupa Komisyonunun “Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Girişimi Mikro Proje Programı” çerçevesinde kurulan Tarlabaşı Toplum Merkezi, Eylül 2006 tarihinde çalışmalarına başladı. Merkez, yoksulluk ile mücadelede farklı sosyal, etnik ve dinsel gruplar arasında bir kaynaşma yaratma ve bu grupların kent yaşamına katılımlarına destek olmak hedefiyle özellikle en dezavantajlı toplumsal kesimleri oluşturan çocuk, genç ve kadınlara yönelik faaliyetler yürütmektedir.Ev içi yaşam alanları çok kısıtlı olan çocuk ve gençler ve ev dışında yaşam alanları çok kısıtlı olan kadınlar için toplum merkezleri nefes alabildikleri, kendi yaratıcılıklarını kullanıp geliştirebildikleri mekanlardır. Bu gerçekten yola çıkarak, güçlendirme ve yapabilirlikleri arttırma hedefiyle, yoksullukla mücadele ve kent yaşamına katılımda alternatif bir perspektifi geliştirmek ve uygulamada benzer örneklerin çoğaltılmasına katkıda bulunmak açısından Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne dair deneyimlerin paylaşılmasının önemli olduğu kanısındayız.Merkezin koordinatörü, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sanat eğitmeni gibi profesyonel çalışanlarının, faaliyetlerin yürütülmesinde büyük pay sahibi olan gönüllülerin, stajyerlerin ve merkezin asıl sahipleri olan katılımcı çocukların ve kadınların dilinden Tarlabaşı’nı, bir toplum merkezinin kuruluş sürecini, faaliyetlerini okuyabileceğiniz bu çalışmanın kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve bu alanda çalışanlar, araştırma yürütünler için önemli bir kaynak niteliğinde olduğunu düşünüyoruz.