Home » Veelkantig Redder: Bybelsketse oor Jesus Christus by William P.V. King
Veelkantig Redder: Bybelsketse oor Jesus Christus William P.V. King

Veelkantig Redder: Bybelsketse oor Jesus Christus

William P.V. King

Published December 6th 2013
ISBN :
Kindle Edition
Enter the sum

 About the Book 

This book tells about the wonder of Jesus Christ. It takes the reader through Old and New Testaments in order to show how aspects of the person and works of Christ are interlinked. It shows how these are rooted in the eternal plan of God and theMoreThis book tells about the wonder of Jesus Christ. It takes the reader through Old and New Testaments in order to show how aspects of the person and works of Christ are interlinked. It shows how these are rooted in the eternal plan of God and the fulfillment of the promise in Genesis 3:15. Jesus Christ is sketched from multiple viewpoints from Scripture.Hierdie boek probeer iets van hierdie wonder van Christus vertel. Dit neem die leser deur die Ou en Nuwe Testamente en probeer wys hoe sekere van die kernaspekte van Jesus se persoon en werk met mekaar ineengeweef is, Dit wys ook hoedat hierdie aspekte gewortel is in die ewige plan van God met die skepping van die mens en hoedat Christus se menswording alles te make het met God se verwesenliking van sy raadsplan en die vervulling van sy belofte in Genesis 3:15. Jesus Christus word van vele kante in die Skrif bekyk, wat Hom voorwaar n Veelkantige Redder maak.