Home » Komunikologija: kratki pregled najvažnijih teorija, pojmova i principa by Darijo Čerepinko
Komunikologija: kratki pregled najvažnijih teorija, pojmova i principa Darijo Čerepinko

Komunikologija: kratki pregled najvažnijih teorija, pojmova i principa

Darijo Čerepinko

Published March 1st 2012
ISBN :
Paperback
212 pages
Enter the sum

 About the Book 

Primarni cilj ove knjige je proučiti različite teorije komunikacije, vidjeti kako se spomenute teorije mogu primijeniti u svakodnevnom životu, kako na privatnom tako i na poslovnom planu. Zato je drugi cilj ovog udžbenika ujedno i dati osnovneMorePrimarni cilj ove knjige je proučiti različite teorije komunikacije, vidjeti kako se spomenute teorije mogu primijeniti u svakodnevnom životu, kako na privatnom tako i na poslovnom planu. Zato je drugi cilj ovog udžbenika ujedno i dati osnovne informacije o postojećim znanstvenim spoznajama, najvažnijim teorijama i istraživanjima u ovom polju te, što je možda i najvažnije, ukazati na izvore za daljnja proučavanja komunikologije i uopće ljudske komunikacije.Ovaj je udžbenik namijenjen studenticama i studentima Multimedije, oblikovanja i primjene Veleučilišta u Varaždinu, ali i svima zainteresiranima za ovu tematiku.Iz recenzije:Udžbenik (...) na sustavan, jasan, sveobuhvatan i pregledan način donosi temeljne komunikološke teorije, stavlja ih u konkretan „životni“ kontekst kako bismo ih bolje razumijeli, pozivajući se na primjere iz svakodnevice ili povijesti, te istodobno upućuje na poznate i manje poznate izvore, koji dodatno mogu proširiti znanje čitatelja. Pritom, se često služi popularnom kulturom kao primjerima, što dodatno pridonosi atraktivnosti štiva i njegovoj razumljivosti.Kroz ovu prvu modernu hrvatsku inačicu komunikologije, ova kompleksna znanost i načini njezina proučavanja i primjene postaje razumljivija i jednostavnija. A komunikacija općenito u svim svojim oblicima i izvedbama te njezin utjecaj na naše privatne živote, karijeru, izbjegavanje konflikata, snalaženje u globaliziranom svijetu, zadovoljstvo u vlastitoj koži i sl. postaje jasan, predvidiv i organiziran sustav kojim možemo smisleno i mudro upravljati pa i umjetnost, a ne više slučajnost ili stihija, kako bi se moglo činiti neupućenima.(Dr. sc. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)Autor (...) na zanimljiv i mladim ljudima blizak i prilagođen način uvodi studente u osnovne znanstvene spoznaje o ljudskoj komunikaciji, njezinim metodama, kanalima i potencijalnim alatima koji im stoje na raspolaganju. Udžbenik pruža sve bitne informacije i na najbolji način uvodi studente u svijet komunikoloških teorija i principa, a ujedno upućuje i na brojne dodatne izvore bitne svima onima koji o pojedinim temama žele saznati više.(Marina Vujnović, PhD, Assistant Professor, Monmouth University, NJ, USA )SADRŽAJ:UvodPoglavlje 1. Uvodne definicije i pojašnjenja1.1. Što je komunikacija i kako je proučavati1.2. Što je teorija i zašto je trebamo1.3. Teorija u proučavanju komunikacija1.4. Pristupi komunikaciji kroz povijestPoglavlje 2. Stvaranje i prenošenje značenja2.1. Kako razmišljamo i koja je uloga komunikacije u našem shvaćanju svijeta2.2. Meadova esencijalna teorija simboličkog interakcionizma2.3. Koordinirano upravljanje značenjem ili teorija pravila2.4. Konstruktivizam i načini formiranja poruke2.5. Narativna paradigma2.6. Teorija simboličkog približavanja2.7. Društvena konstrukcija stvarnosti2.8. Medijski konstruirana stvarnost u postmodernom dobuPoglavlje 4. Interpersonalna komunikacija: motivacija, razvoj i održavanje odnosa, utjecaj4.1. Kako stvaramo i održavamo osobne veze4.2. Goffmanova dramaturška perspektiva i uloge koje igramo4.3. Teorija smanjenja neizvjesnosti ili zašto George Costanza uvijek kaže ono što ne bi trebalo4.4. Recipročno otvaranje i teorija društvene penetracije4.5. Neverbalna komunikacija i kršenje očekivanja4.6. Komunikacija kao igranje igara – interakcijski pogled Paula Watzlawicka4.7. Dijalektika odnosa4.8. Teorija kognitivne disonance4.9. Model vjerojatnosti objašnjavanjaPoglavlje 5. Mudrost zajedničkog djelovanja5.1. Komunikacija unutar grupa i organizacija5.2. Koliko na naše stavove utječu stavovi ljudi koje smatramo svojima?5.3. Funkcije grupnog odlučivanja5.4. Prilagođavanje malih grupa5.5. Organizacija kao sustav informacija5.6. Organizacija kao kultura5.7. Kritički pogled na komunikaciju u organizacijamaPoglavlje 6. Javni nastup6.1. Teorije javnih nastupa i govorništvaPoglavlje 7. Masovna komunikacija7.1. Teorije masovnih medija7.2. Teorija medija i tehnološki determinizam Marshalla McLuhana7.3. Javno mnijenje, paradigma ograničenog utjecaja i pluralističke teorije7.4. Teorija zadovoljenja potreba i koristi7.5. Teorija društvene odgovornosti medija7.6. Kulturna hegemonija, ideologija i kulturni studiji7.7. Teorija kultivacije7.8. Teorija postavljanja prioriteta7.9. Spirala šutnjePoglavlje 8. Komunikacija s drugima8.1. Razgovarati s drugima8.2. Kako prilagođavamo komunikaciju jedni drugima8.3. Teorija govornih kodova8.4. Interkulturalni pristup konfliktu8.5. Komunikacija i rodReferenceKazalo pojmova